Stadsliv-Spelregler

Strategispelet Stadsliv
Spelregler och spelstruktur
av
Oscar FreyreVad är Stadsliv?
Stadsliv är ett strategispel i brädform som har två typer av spelslut /slutmål. Spelet går ut på att under ett affärsmässigt och kreativt sätt samla på sig så många poäng som möjligt eller att bli ägare till den mäktige Stadsfullmäktige i Stadshuset!
Det gäller att ha is i magen, ha god affärsmässighet och vara fantasifull och strategisk lagd.
Spelet kan ha upp till 8 spelare eller 8 lag/ team.
Spelets framfart bestäms av två vanliga tärningar och en så kallad Ödestärning.
Eventuellt skulle spelet även kunna göras interaktivt på Internet som ett onlinespel och då kunna ha hur många spelare som helst!

Spelstruktur
Stadslivs spelstruktur är handelsbaserad strategi inom stadsutveckling och stadsuppbyggnation där spelarna gör affärer med varandra. Startkapital: 10 poäng/spelare. Med de poäng man tjänar in investerar man i kvarter, som genererar bonus och intäkter från övriga spelare. Målet är att få makten över Stadsfullmäktiges tre åtråvärda platser. Dit når man genom att bli inröstad eller investera i andelar av huset med eller utan den åtråvärda Guldbonusen vid spelets slut. Men, det finns då även ett annat sätt att vinna! När Stadsfullmäktiges tre andelar är i besittning röstar spelarna om ägaren får vinna eller invänta uppräkning av värde. Detta sker via Domstolen som får använda Ödestärningen. Vid nej (negativ) utslag vinner pelare som har flest poäng i form av värdet på sina tillgångar och poäng som denne har kvar. Dessa två sätt att vinna kan alltså avgöras av Ödestärningens utfall.
Att ha andelar i Stadsfullmäktige kan innebära att man kan göra ändringar i regelverket genom att kasta Ödestärningen. Varje spelare har en röst (såvida den inte står på Neutral zon) och det är Ödestärningen som avgör om man skall rösta eller inte beroende på om det blir ett positivt eller negativt utslag.

Gränsnitt (utformning)
Spelets gränssnitt är en elliptisk brädplatta med en stadskarta på och som omgärdas av rutor, de så kallade aktivitetsrutorna. Stadskartan består av bostadkvarter, kontorskvarter, kommersiella fastigheter såsom hotell, torg, varuhus, grillkiosk, saluhall, fabrik, bank, parker och Stadshuset med Stadsfullmäktige (Guldfärgad). Stadshusets kvarter består av 3 andelar. Man kan köpa en andel i Banken. Banken och Stortorget (silver) drar in mest lön efter varje Startpassage (3 poäng).

Spelpjäser och utrustning
2 tärningar, 1 Ödestärning, 1 tärningsskål,
8 färgade profilpjäser (De korkade munkarna), kvarterspjäser,
64 investeringsskort, 4 andelskort (3 för Stadsfullmäktige och 1 för bankiren,
200 poänglock i 5 valörer, 3 Guldbonus, 1 bankirring, 1 stadskassa (kartong/påse), penna och anteckningsblock.
Man får inte kasta tärningarna först spelare gjort klart sitt drag.

Aktivitetssrutorna
Alla börjar på startruta 1 (Vit). Man kastar en eller båda tärningarna i skålen (valfritt). Tärningarnas/ tärningens slutsumma avgör hur många steg du får ta. Rutorna talar om för spelarna vad de får investera i, dock inget tvång, samt vad de måste betala i avgift till ägarna av kvarteren eller befintliga byggnader. Det ska framgå i Investeringskortet hur mycket ägaren ska ha i intäkt.

-Rutornas investeringar avgörs av färg och Kv-kod (Kvarterskod), ex: Kv28: Kvarter 28.
-Neutrala zoner (NZ) är rutor som skyddar från Ödestärningens utslag men står man där får man inte heller rösta. Lånebetalning.
-Startruta: vitt (varvslön 1 poäng, Stora torget 3 poäng), Röstkort.
-Bostadskvarterens färg: orange
-Kontorskvarterens. Kv-nr. Färg: violett
-Befintliga byggnader (Banken, hotell 3 st, grillkiosken, domstol, museum, fabrik och varuhus 2 st). Bokstäver. Färg: turquose
-Stadsfullmäktige: Guldfärgad (Röstkord)
-Stortorget (T): Silver (Röstkort)
-Ödesruta (Ödet): ljusblå (kasta Ödestärningen)
-Neutrala zoner: gult (betala lån)Spelprofiler

Banken, Stadskassan & Bankiren
Bankiren har en nyckelroll och måste utses innan spelstart. Om ingen vill vara bankir får man kasta tärningarna och den som får minsta summan blir bankir. Denne skall då bära bankirringen.
Bankiren får Andelskortet för Banken (värt 10 poäng) som cred och får sälja det när den så behöver till högstbjudande. Vid försäljning av Andelskortet fråntas Bankiren rätten till inbetalningar/avgifter för Banken och kan ej heller räkna med dess värde vid uppräkning vid spelslut.
Dock får denne fortsätta sköta Stadskassan!
Bankirens uppgifter är att via Stadskassan sköta varvslön, lån, växel samt startkapitalet. Bankiren assiterar spelets investeringar och håller reda på vilka ägare som har rätt till varvslön vid passage. Bankiren har även hand om Guldbonusen och sköter transaktionerna av det som sker via Ödestärningen.
O.b.s. Det är endast Bankiren, Domstolen och den som har andel i Stadsfullmäktige som får kasta Ödestärningen.
Lån: Vid lån skall återbetalningen ske efter 2 varv (ingen ränta) eller vid ruta NZ då tillkommer 20% ränta.

Ödestärningen
Tärningen har 6 sidor uppdelade i två ställningstagande: positiva (ja/ vit) och negativa (nej/svart). Ödestärningen kastas av bankiren när spelare kommit på rutan ”Ödet”. Spelare eller spelarna måste följa tärningens utslag. Tärningen får även kastas av spelare som äger Domstolen vid röstning eller av spelare som har andel i Stadsfullmäktige när denne exempelvis vill förhandla med annan spelare eller vill rösta om seger. Tärningen får användas vid röstning när spelare åberopat det och tagit upp Röstkortet. Utslag avgörs av de positiva eller negativa inställningarna hos tärningen. Om spelare har lån får bankiren kasta Ödestärningen om kvitt eller dubbelt, vid ja blir spelare kvitt, vid nej blir det dubbelt!

Sidorna hos Ödestärningen har följande kombination av bokstäver:
-GB = Guldbonus (positiv): spelaren får en Guldbonus (10 poäng) och sälja den till marknadspris, om denne vill vid nästa kast.
-F = Farsot (negativ): samtliga spelare (utom den vid NZ) måste betala 3 poäng till Stadskassan. Farsot kan vara allt från finanskris, massarbetslöshet till viruspandemi.
-IU = Investeringsutdelning (positiv): samtliga spelare, utom den vid NZ, får 3 poäng i investeringsutdelning av Stadskassan.
-N = Naturkatastrof (negativ): Typ jordbävningar, orkaner och översvämningar. Samtliga spelare (utom bankiren och den vid NZ) måste lämna ifrån sig 5 poäng till Stadskassan!
-GK = Gynnsamt klimat (positiv): samtliga spelare utom bankiren och spelare vid NZ får erhålla 5 poäng från Stadskassan för det gynnsamma klimatet som rått.
-KH = Krigshot (negativ): spelaren måste bunkra och därför betala 4 poäng till Stadskassan.


Guldbonus
Guldbonus (3 st) ägs av Stadskassan men tas om hand av bankiren för försäljning vid kast med Ödestärningen. Guldbonus får köpas först efter att spelare gjort första investeringen och då om Ödestärningen visar den. Pris 10 poäng. Spelare som får GB på Ödestärningen får en Guldbonus och kan, om så hen vill, sälja den till högstbjudande. Guldbonusens starka sida är att den är värd 25 poäng vid spelslut oavsett vem som äger de! Om spelare som redan äger Guldbonus får sidan Guldbonus på Ödestärningen måste dock spelaren sälja den till marknadspris. Om ingen vill köpa den tillfaller den Stadskassan igen utan ersättning.

Neutral Zon
Spelare som hamnar på Neutral Zon (NZ) får inte rösta och påverkas inte av Ödestärningens utslag när den kastas från ruta ”Ödet”. Undantag sker när annan spelare åberopat Röstkortet så måste spelare vid NZ ändå följa utslaget vid en en sådan röstning.* Spelare med lån måste här betala tillbaka lånet med 20% ränta.

Andelskort
Det finns 4 andelskort. 3 för Stadshuset och 1 för Banken som tilldelas Bankiren. Varje andelskort har ett värde av 15 poäng vid spelslut (uppräkning) och ägarna av dessa kort ger rätt att kasta Ödestärningen. Bankirens andelskort är hens kredit om det skulle gå illa under spelets gång. Bankiren får då sälja sin andelskort till högstbjudande, dock inte under spelslut. Om ingen vill/kan köpa kortet tillfaller det Stadskassan till försäljning vid senare tillfälle.
Stadshusets andelskort tillhandahålls av Stadskassan och det är endast Bankiren som får sköta försäljningen av dessa (15 poäng st).


Investeringskort
Investeringskorten indikerar vad man får investera i, vad det kostar och hur mycket man ska ha i inlösen (inbetalning från spelare som hamnat i dess ruta). Alla kvarter har var sitt kort och det skiljer stort mellan priserna och inbetalningarna! Kvartererna är uppdelade i bostäder (orange-röd), kontor/arbetsplatser(violett), befintliga fastigheter (turquose), Stortorget (silver) och Stadshuset (Guld).
Bostads- och kontorskvarteren har även höghus (markerat med mörkare fält på sidorna) och priset samt inbetalningarna är högre!
Bostadskvarteren; Kv numrerade 39 st. Pris från 1 – 3 poäng. Inbetalning/ avgift från 1 – 4 poäng.
Kontorskvarteren; Kv numrerade 16 st. Pris från 2 – 5 poäng. Inbetalning/ avgift från 2 – 6 poäng.
Befintliga byggnader; Bokstäver från A – J.
A = Varuhus 1.
B = Banken.
C = Varuhus 2.
D = Domstol.
E = Saluhallen.
F = Fabriken.
G = Grillkiosken.
H = Hotell 1.
I = Hotell 2.
J = Hotell 3.
K = Museum.
Pris från 4 – 15 poäng. Inbetalning/ avgift från 3 - 10 poäng.

Spelare som kommer på ruta A, C, H, I och J får välja vilken ägare denne måste betala avgift till. Annan spelare får dock protestera (blir målsägare) genom att åberopa Ödestärningsbeslut via Domstolen. ”Ja” betyder att avgiften går enligt önskemål. Vid ett ”Nej” får målsägaren bestämma vem av ägarna avgiften ska gå till!

O.b.s. Spelare får givetvis sälja sina investeringar till varandra, högstbjudande vinner!


Stortorget; T (silverfärgad) Populär plats då det går mycket folk här!
Pris 15 poäng. Inbetalning/ avgift 10 poäng. Vid Startpassage erhålles 6 poäng.

Varvslön
Alla spelare som gjort investeringar får varvslön med 5 poäng. Bankiren och ägaren av Stortorget får 10 poäng vid passage oavsett andra investeringar.


Stadshuset och Stadsfullmäktige
Stadshuset har tre Stadsfullmäktigeplatser som i spelet kallas andelar. Varje andel ger rätt till ägaren att kunna ändra i spelreglerna, förhandla om pris, be Domstolen om omröstning. Då tar man upp Röstkortet.
För att nå spelslut måste samtliga tre andelar ägas av samma ägare/spelare. Då sker omröstning och samtliga spelare röstar om denne skall vinna eller ej. Vid nej kan ägaren överklaga hos Domstolen som avgör frågan med Ödestärningen! Detta gäller även om det är Domstolsägaren som köpt alla tre Stadsfullmäktigeplatserna.

Röstkortet
Röstkortet tar man upp när man vill ha röstning. Detta sker vid Startrutan, rutan för Stortorget eller Stadsfullmäktige. Efter röstning kastar Bankiren, Domstolen eller ägare till andel i Stadsfullmäktige Ödestärningen. När man tar upp Röstkortet ställer man först en fråga till övriga spelare om vad Röstkortsinnehavaren vill rösta om. Om majoritet följer frågarens ställningstagande får denne sin vilja fram att kasta Ödestärningen. Spelare som står på Neutral Zon (NZ) får inte rösta men drabbas av röstningsbeslutet.

Domstol
Domstolen är en befintlig byggnad med benämningen Kv D (pris 10 poäng, inbetalning/avgift 7 poäng). Domstolsägaren får kasta Ödestärningen vid ruta Ödet, vid förfrågan om omröstning och vid spelslut när de tre andelarna till Stadsfullmäktige köpts.
Man kan bli inröstad för en plats hos Stadsfullmäktige om majoritet finns hos spelarna för det. Spelare som vill bli inröstad får dock inte äga någon Guldbonus. Domstolen avgör den frågan med Ödestärningen.

Spelslut
Spelet kan alltså avgöras på två sätt. Först när Stadshusets tre andelar är sålda till samma ägare och omröstningen ger ägaren rätt. Eller....
Om röstningen ger negativ utfall för ägaren av de tre andelarna i Stadshuset avgör Domstolen frågan med ett kast av Ödestärningen. Vid negativ utfall av Ödestärningen sker uppräkning och då räknar man värdet av alla sina tillgångar. Spelare som har flest poäng, värdet av tillgångarna plus poäng i sin kassa, vinner!
Det totala värdet av tillgångarna räknas, det vill säga det som står på Investeringskorten, Andelskorten samt Guldbonusens 25 poäng.

Spelregler till Stadsliv kommer att finnas på min blogg ”Art Gallery” som nås via www.oscarfreyre.se klicka på ”Stadsliv”.

God spellycka!

Oscar Freyre

2020-03-23
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar